Konferencja Listopadowa: Mosty akulturacyjne…

Konferencja Listopadowa: Mosty akulturacyjne…

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie zorganizował akademickie obchody polskiego Dnia Niepodległości w Londynie. Ich głównym punktem była konferencja naukowa w POSK, w sobotę – 12 listopada 2011. Dotyczyła ona osiągnięć naukowych najmłodszego pokolenia polskiej Emigracji w Wielkiej Brytanii. Tytuł Konferencji Listopadowej PUNO 2011 brzmiał: „Mosty akulturacyjne – młodzi polscy naukowcy na uczelniach w Wielkiej Brytanii”, a jej głównym gościem honorowym był Przewodniczący komisji ds. Emigracji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji – Pan Andrzej Person (na zdjęciu z Konsulem Ireneuszem Truszkowskim).

Punktualnie o 10:15 Konferencję Listopadową PUNO 2011 w Londynie otworzyła Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie – prof. dr hab. Halina Taborska, witając zgromadzonych gości  – w tym przede wszystkim Senatora Andrzeja Persona i Konsula Ireneusza Truszkowskiego, a także prezentując m.in. we fragmentach list do organizatorów nadesłany przez Przedstawicielkę sejmowej Komisji Łączności z Polakami  za Granicą – Panią Poseł Joannę Fabisiak.

prof. dr hab. Halina Taborska

Jako pierwsza wystąpiła dr Magdalena Łużniak-Piecha z Collegium Civitas / Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, prezentując referat na temat: „Koszty psychologiczne adaptacji kulturowej – międzynarodowe kariery polskich Profesjonalistów.”

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Po niej swój referat wygłosiła dr Barbara Czarnecka z University of Bedfordshire: „W poszukiwaniu oznak szoku kulturowego – polscy imigranci w Wielkiej Brytanii.”

dr Barbara Czarnecka

Kolejnym prelegentem był dr Marcin Szummer z Microsoft Research Cambridge, który przedstawił referat pt. „Computational representations for words and phrases.”

dr Marcin Szummer

Po nim głos zabrała moderująca pierwszą część Konferencji Listopadowej  2011 – dr Joanna Pyłat z Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, poruszając wiele ważnych spraw związanych z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością PUNO w Londynie.

dr Joanna Pyłat

Kolejną osobą, która zabrała głos, była dr Iwona Wilkowska z University of Westminster, prezentująca referat pt. „Against Postmodernism.”

dr Iwona Wilkowska

W drugiej części Konferencji Listopadowej 2011 zabrała gościnnie jako pierwsza głos mgr Monika Nowicka z Collegium Civitas, przedstawiając referat pt. „Integracja czy asymilacja – Polscy imigranci w Islandii.”

mgr Monika Nowicka

Następnie wystąpiła również gościnnie mgr Katarzyna Wach, reprezentująca Uniwersytet Jagielloński, której referat nosił tytuł: „Międzynarodowy arbitraż handlowy – jego rozwój i znaczenie na przykładzie polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej.”

mgr Katarzyna Wach

Blok wystąpień doktorantów Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie  moderowany przez dr Magdalenę Łużniak-Piecha, otworzyła mgr Teresa Naidoo-Naidoo, prezentująca referat pt. „Sto pięćdziesiąt lat społeczności induskiej w Afryce Południowej.”

mgr Teresa Folga-Naidoo

Po niej wystąpiła mgr Anamika Kumar ze swoim referatem pt. „Między emancypacją a tradycją. Status współczesnej kobiety indyjskiej na przykładzie badań przeprowadzonych w Central Warehousing Corporation w New Delhi.”

mgr Anamika Kumar

Natomiast mgr Grażyna Czubińska przedstawiła referat pt. „HABIBI – Seks to nie wszystko. Seksturystyka Polek – próba dotarcia do istoty zjawiska.”

mgr Grażyna Czubińska

Jako ostatnia prelegentka Konferencji Listopadowej PUNO 2011 w Londynie głos zabrała prof. dr hab. Svitłana Shevelova z University of East London, której referat nosił bardzo znamienny – dla całego wydarzenia – tytuł: „Cechy szczegółowe procesu globalizacji – nowe trendy, szanse i zagrożenia.”

prof. dr hab. Svitłana Shevelova

Po bardzo krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny z aktywnym udziałem zgromadzonej na sali publiczności.

Panel dyskusyjny konferencji Listopadowej PUNO 2011

Niejako też na zakończenie przemówił do wszystkich Senator Andrzej Person. Dotykając problematyki naukowej dotyczącej najmłodszej generacji Polaków realizujących się zawodowo i życiowo poza granicami naszej Ojczyzny, wyraził swój sprzeciw wobec dość stereotypowego osadzania nas w ramach pojęcia „straconego pokolenia” dla Polski: „Polska jest dumna z waszych sukcesów!”

Senator Andrzej Person

Po tym napawającym optymizmem wystąpieniu dr Magdalena Łużniak-Piecha – jako przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego Konferencji Listopadowej PUNO 2011, podsumowała i zamknęła wydarzenie, dziękując przy tym każdemu, kto był zaangażowany w tegoż realizację. Za rok, 17 listopada 2012, zapraszamy ponownie…


Imienne podziękowania za wydatną pomoc w organizacji KONFERENCJI LISTOPADOWEJ 2011 składamy dla:

 • prof. dr hab. Halina Taborska (Rektor PUNO)
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha (Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
 • dr Joanna Pyłat (Wice-Przewodnicząca zespołu programowo-organizacyjnego);
 • mgr Anamika Kumar (Sekretarz zespołu programowo-organizacyjnego);
 • mgr Danuta Nadaj, mgr Halina Stochnioł, mgr Maria Dowgiel (PUNO);
 • mgr Marta Sordyl (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO);
 • mgr Teresa Naidoo-Naidoo (Zakład Badań Nad Emigracją PUNO);
 • mgr Grażyna Czubińska (Zakład Psychologii Stosowanej PUNO);
 • Przemysław Potorski (Koło Naukowe PUNO);
 • Beata Czapkowska-Kaczmarczyk (Koło Naukowe PUNO);
 • Elżbieta Wójcik (Seminarium Doktoranckie ZPS PUNO);
 • Małgorzata Zapęcka-Tashi (Seminarium doktoranckie ZPS PUNO);
 • Sabina Mazoruk (Koło Naukowe PUNO);
 • Monika Ślązak (Koło Naukowe PUNO);
 • Justyna Milińska (Kółko fotograficzne Polish Professionals in London).

Londynek.net – patronat medialny Konferencji Listopadowej PUNO 2011