Konferencja Kwietniowa PUNO 2021

Konferencja Kwietniowa PUNO 2021

Zobacz dedykowaną stronę KONFERENCJI: tutaj…


Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie od 2011 roku organizuje coroczne międzynarodowe Konferencje Kwietniowe, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął w Katastrofie Smoleńskiej. Konferencje stawiają sobie za cel prezentowanie wkładu Polaków w kulturę, sztukę i naukę zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Tegoroczna konferencja, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2021, przybliży postać Cypriana Norwida w dwusetlecie urodzin poety – emigranta.

W 1852 Londyn, w tułaczej wędrówce poety, stanowił przystanek przed opuszczeniem Europy i podróżą do Stanów Zjednoczonych. Zamiarem organizatorów konferencji jest zainteresowanie twórczością ostatniego wielkiego z pokolenia romantyków, który uważał, że najważniejszym zadaniem sztuki jest dążenie do prawdy i budzenie sumień. O Norwidzie Jan Paweł II w 2001 r. pisał, że: „pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem”.

Projekt odwołujący się do tej wizji, obejmować będzie międzynarodową konferencję online, wystawę szkiców Norwida w wirtualnej Galerii 3D Blue Point Art, recital poezji norwidowskiej oraz konkurs poetycko-plastyczny dla młodzieży polonijnej. Projekt jest skierowany zarówno do znawców, jak i miłośników literatury i kultury artystycznej. W sposób szczególny zapraszamy na konferencję społeczność polską zamieszkałą w Wielkiej Brytanii – ze względu na miejsce konferencji, w tym naukowców z różnych dziedzin, obserwatorów życia emigracyjnego, przedstawicieli organizacji i instytucji polonijnych. Serdecznie zapraszamy!


ZAPROSZENIE:

Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie, we współpracy z Instytutem Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Polską Macierzą Szkolną, mają zaszczyt zaprosić do zgłaszania wystąpień na interdyscyplinarną, międzynarodową Konferencję Kwietniową PUNO 2021: „CYPRIAN NORWID WCZORAJ I DZIŚ, W DWUSETLECIE URODZIN POETY ​– ​EMIGRANTA„.

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. Przenosząc się myślą w wiek XIX, nie da się nie zauważyć, że gdyby Norwid się nie wydarzył, hierarchia zjawisk literackich wyglądałaby inaczej. Nic więc dziwnego, że pojawienie się osobowości artystycznej i moralnej tej miary wywołało naprzód konfuzję, potem poczucie niewygodny – a dopiero później zachwyt. Dziś wiemy, że literatura polska – wcale nieuprzywilejowana i często zmarginalizowana – rozwija się dzięki podobnym darom. Takim był Adam Mickiewicz, długo nie było wiadomo, jak się z jego istnieniem pogodzić. Problematyczną, a z perspektywy niektórych nawet i niepożądaną, postacią nowoczesnej literatury polskiej był także Juliusz Słowacki – pół wieku upłynęło, nim uznano jego wielkość. Nawet na takim tle przypadek Norwida jest jednak szczególny. Wciąż odkrywamy w nim Polaka w najlepszym tego słowa sensie, a zarazem Europejczyka z krwi i kości, obywatela świata. I talent tak oryginalny, że nieporównywalny z nikim – zarówno za jego życia, jak i później. Konferencję rocznicową poświęcimy rozważaniom tego fenomenu.

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta. Zachęcamy szczególnie do rozpatrzenia następujących ujęć badawczych:

 • Norwid w perspektywie międzynarodowej: ​autor ​Vade-Mecum jako myśliciel społeczno-polityczny, filozof, publicysta, diagnosta;
 • Obecność twórczości Norwida w literaturze i sztuce emigracyjnej (recepcja, tłumaczenia, inspiracje);
 • Norwid w prasie zagranicznej (twórczość poety widziana oczami polskiej emigracji oraz środowiska zagranicznego);
 • Norwid w pedagogice polonijnej (obecność twórczości poety i artysty we współczesnym szkolnictwie polonijnym)

Konferencja jest realizowana w ramach realizacji projektu norwidowskiego poświęconego pamięci prof. Haliny Taborskiej – byłej Rektor PUNO, znawczyni kultury polskiej i europejskiej.

Konferencję kierujemy do środowiska naukowego związanego w szczególności z naukami humanistycznymi i naukami o sztuce, medioznawców, historyków i nauczycieli. Języki konferencyjne: angielski i polski. Czas wystąpienia: 15 minut.


KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Przewodnicząca: Prof. dr Grażyna Czubińska, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
 • Zastępca: Dr Justyna Gorzkowicz, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
 • Sekretarz: Mgr Halina Stochnioł, Polska Macierz Szkolna
 • Zespół: dr Agnieszka Szajner, mgr Agata Błaszczyk, mgr Wojciech Klas, mgr Joanna Rachwał, mgr Adrian Ligęza, mgr Jarosław Solecki (wszyscy PUNO)

RADA NAUKOWA:

 • Prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (PUNO, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk (PUNO, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Mgr Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO)
 • Mgr Krystyna Olliffe (Prezes PMS)
 • Dr Eliza Kącka (UW, PUNO)
 • Dr hab. Karol Samsel (UW)
 • Dr Justyna Gorzkowicz (Blue Point Art Gallery, ZPPnO)

KALENDARIUM:

 • 04.03.2021 ​– ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej [POBIERZ – .docx], email: konferencja2021 (at) puno.edu.pl
 • 25.03.2021 ​– ​ogłoszenie programu konferencji
 • 27.03. 2021​ –​ publikacja księgi abstraktów
 • 10.04.2021 (opcjonalnie także: 11.04: konferencja online
 • Październik/listopad 2021:​ informacja o publikacji monograficznej