Konferencja Kwietniowa 2016

Konferencja Kwietniowa 2016

Szósta Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę – 9 kwietnia 2016. Jej tytuł to: „Wkład polskich artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 r.”.

Celem konferencji było zaprezentowanie – poprzez wybrane przykłady – bogactwa treściwego i różnorodności form artystycznych, charakte-ryzujących wkład Polaków w kulturę brytyjską. W czterech sesjach prezentowane były wybrane sylwetki pisarzy i artystów z różnych dziedzin sztuki oraz instytucje, jakie działały lub działają współcześnie. Konferencja otworzy cykl spotkań poświęconych innym dziedzinom sztuki i kultury materialnej – takich jak muzyka i architektura – z akcentem położonym na polską tradycję kulturową i wątki stanowiące o naszym wkładzie w wielokulturowość Wielkiej Brytanii.

Sponsorzy:

– Polonia Aid Foundation Trust
– The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust

Zespół programowo-organizacyjny VI Konferencji Kwietniowej:
  • Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
  • Prof. dr hab. Ewa Lewandowska Tarasiuk, wiceprzewodnicząca, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
  • Dr Magdalena Zegarlińska, Sekretarz Konferencji, Zakład Współczesnej Kultury Brytyjskiej PUNO
  • Dr Małgorzata Dawidek Gryglicka, Slade School of Fine Art University College London, Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej PUNO
  • Mgr Żaneta Steffek, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
  • Mgr Wojciech Klas, Zakład Badań nad Emigracją PUNO
  • Mgr Halina Stochnioł, Administracja PUNO
  • Mgr Danuta Nadaj, Administracja PUNO
  • Mgr Ula Lenik, Kwestura PUNO

Zobacz: PROGRAM