KONFERENCJA KWIETNIOWA 2015: „Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich”

KONFERENCJA KWIETNIOWA 2015:  „Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich”

Piąta międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO, dedykowana jak co roku pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, odbyła się w Londynie, w sobotę – 11 kwietnia 2015. Jej tytuł to: „Wizerunki Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich”.
Konferencja organizowana była we współpracy z naszą Ambasadą w Londynie, trwała jeden dzień i złożyło się na nią 12 referatów oraz panel dyskusyjny.
Na konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Badań Nad Emigracją Polską PUNO, a także prace uczonych polskich i brytyjskich, podejmujących próbę krytycznej oceny wizerunków Polski i Polaków w podręcznikach oraz mediach brytyjskich.

Wśród omawianych zagadnień Konferencji Kwietniowej PUNO 2015 znajdowały się:
  • omówienie raportu sporządzonego na zlecenie Ambasady RP w Londynie, zatytułowanego „Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich” oraz analiza obrazu Polski i Polaków utrwalanego w świadomości społeczeństwa brytyjskiego
  • prewencja i interwencje podejmowane przez polską dyplomację dla przeciwdziałania nieprawdziwym informacjom i krzywdzącym sądom dotyczącym historii i teraźniejszości społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii jak również Polski w podręcznikach i mediach brytyjskich
  • obraz Polaka Katolika w brytyjskim piśmiennictwie katolickim
  • przyczyny i konsekwencje negatywnych stereotypów Polski i Polaków

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w konferencji oraz debacie naukowej wszystkie osoby i instytucje, które zainteresowane są mechanizmami stereotypowania mniejszości narodowych, a w szczególności wpływem rozpowszechnianych stereotypów na stosunki pomiędzy społeczeństwem przyjmującym i przybyszami z innych krajów. Jednym z celów jest także prostowanie błędów dotyczących faktów historycznych w podręcznikach i mediach brytyjskich oraz refleksja nad formowanym obecnie obrazem Polski i Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii.


Zespół Programowo – Organizacyjny Konferencji Kwietniowej 2015:

Prof. dr hab. Halina Taborska, przewodnicząca, PUNO
Prof. dr hab.Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, wiceprzewodnicząca, UJK
Mgr Joanna Rachwał, sekretarz, PUNO

Członkowie Zespołu:

Mgr Agata Błaszczyk
Mgr Maria Dowgiel
Mgr Beata Howe
Mgr Wojciech Klas
Mgr Danuta Nadaj
Mgr Halina Stochnioł

 

SPONSORZY KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2015:

Ambasada RP w Londynie

M. B. Grabowski Fund

Polonia Aid Foundation Trust

Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie


Zobacz PROGRAM