KONFERENCJA KWIETNIOWA 2013: „Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”

KONFERENCJA KWIETNIOWA 2013: „Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”

PUNO, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą „Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, serdecznie zaprasza na kolejną konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, zaplanowaną na 13 kwietnia 2013 roku. Dedykowana jest ona, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Złoży się na nią kilkanaście referatów i panel dyskusyjny. Głównym jej celem jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej i współczesnej.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:
  • kierunki kształcenia językowego i kulturowego dzieci i młodzieży
  • problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich i szkolnych punktów konsultacyjnych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej: Austrii, Białorusi, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Włoch
  • wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego
  • rola Polskich Kampanii Wartowniczych w Niemczech Zachodnich w promowaniu nauki i kultury
  • debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego.


Przewodniczący Konferencji:
prof. zw. Władysław Miodunka Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Halina Taborska Rektor PUNO

Wiceprzewodnicząca, koordynator programu:
dr Joanna Pyłat PUNO

Sekretarz:
mgr Joanna Rachwał

Członkowie zespołu programowego:

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz UJ

dr Katarzyna Zechenter SSEES UCL

dr Agata Błaszczyk PUNO

mgr Halina Stochnioł PUNO

mgr Beata Howe PUNO

mgr Magdalena Górka PUNO

mgr Edyta Nowosielska PUNO

mgr Danuta Nadaj PUNO

 

Sponsorzy:

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny

Towarzystwo Przyjacół Dzieci i Młodzieży w Londynie

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Pani Krystyna Muraszko

Polish Deli


Zobacz: PROGRAM | SPRAWOZDANIE