KONFERENCJA KWIETNIOWA 2012: „Szkolnictwo polskie w Wlk. Brytanii i Irlandii w latach 1939-2011”

KONFERENCJA KWIETNIOWA 2012: „Szkolnictwo polskie w Wlk. Brytanii  i  Irlandii w latach 1939-2011”

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie rozpoczyna trzyletni projekt badawczy pod nazwą: „Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”. W ramach projektu zaplanowane są trzy „Konferencje Kwietniowe”, wpisane w serię konferencji naukowych naszej Uczelni, dedykowanych pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Pierwsza z nich odbyła się 9 kwietnia 2011 i nosiła tytuł „Prezydenci i Rządy RP na Uchodźstwie w latach 1939- 1990”. Konferencja druga, „Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w latach 1939-2011”, stanowiąca część naszego projektu badawczego, odbędzie się już 14 kwietnia 2012 r. Dwie następne konferencje dotyczyć będą kwestii edukacji Polaków w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w obu Amerykach, i planowane są na kolejne lata: 2013 + 2014.

Tegoroczna, jednodniowa konferencja, organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Złoży się na nią 12 referatów i panel dyskusyjny. Głównym jej celem jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w perspektywie historycznej i współczesnej. Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

  • problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich od momentu ich powstania do chwili obecnej;
  • kształcenie językowe i kulturowe dzieci i młodzieży;
  • wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego;
  • rola rządu brytyjskiego w kształceniu Polaków od roku 1940;
  • debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej;

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego. Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2012r, w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), 238-246 King Street, London W6 0RF, w godz. 10.00- 18.00. Prosimy także o zgłaszanie tematów na dwie następne konferencje, które odbędą się w drugą sobotę kwietnia 2013 r. i 2014 r.

Prof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO, Kierownik projektu: Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918


Zespół organizacyjno-programowy Konferencji Kwietniowej PUNO 2012:

Prof. dr hab. W. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
Dr Joanna Pyłat (PUNO) – wiceprzewodnicząca
Mgr Halina Stochnioł (PUNO) – sekretarz konferencji

Członkowie Zespołu:

Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
Dr Katarzyna Zachenter, University College London
Dr Urszula Chowaniec, University College London
Mgr Teresa Naidoo, PUNO
Mgr Beata Howe, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego na Obczyźnie


Zobacz: PROGRAM | GALERIA (dostępne po zalogowaniu)