JUBILEUSZ 80-LECIA NAJSTARSZEJ POLSKIEJ UCZELNI POZA GRANICAMI POLSKI

JUBILEUSZ 80-LECIA NAJSTARSZEJ POLSKIEJ UCZELNI POZA GRANICAMI POLSKI

Rektor PUNO w Londynie, prof. Tomasz Kaźmierski, wraz z Senatem naszej Uczelni, zainicjował obchody 80-lecia powstania i rozwoju polskiej uczelni poza granicami naszego Kraju. Patronat narodowy nad naszym jubileuszem objął Prezydent RP – Andrzej Duda.

Nasze video, a także galeria zdjęć autorstwa Małgorzaty Skibińskiej z PPL, już na naszej stronie internetowej: zobacz…

Galeria zdjęć autorstwa Pana Wojciecha Klasa


Minione 80 lat, to czas bogatych naukowych i społecznych dokonań polskich emigrantów, które przyczyniły się do budowania i zachowania tożsamości narodowej społeczności polskiej poza granicami naszej ojczyzny. To również okres stopniowego nawiązywania owocnej współpracy z naukowcami z Polski i ze świata.

PUNO nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności polskiej żyjącej poza granicami, oferując kursy i studia podyplomowe dostosowane do potrzeb rynku pracy kraju osiedlenia, a w szczególności Wielkiej Brytanii, kształci młodych naukowców w ramach seminariów doktoranckich. Uczelnia ma  jasno sprecyzowaną misję: „służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim,  utrzymywać kontakt z polską nauką,  kulturą, językiem – z polskością”. PUNO zawsze działało według niedawno przyjętej dewizy: Vita est tempus discendi (łac: Życie jest czasem nauki), zaś uroczystościom 80-lecia przewodzi motto: PUNO – 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie.

W 2019 roku Polski Uniwersytet Na Obczyźnie planuje liczne wydarzenia, które uświetnią i upamiętnią tę rocznicę. W bogatym programie jubileuszowym planowane są m.in.: międzynarodowa konferencja poświęcona PUNO, wystawa prezentująca działalność uczelni, koncert fortepianowy w wykonaniu świetnej pianistki Anny Marii Stańczyk, koncert jazzowy oraz marszobieg o puchar Rektora PUNO.

Wspaniałą okazją do spotkania się przedstawicieli wielu pokoleń i wspólnych wspomnień był zorganizowany w dniach 11-12 października 2019 zjazd absolwentów PUNO, zwieńczony uroczystym balem. Dorobek Uczelni zostanie wkrótce zaprezentowany na filmie dokumentalnym z udziałem naszych absolwentów. Serdecznie zapraszamy Państwa do nawiązywania kontaktu z nami.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Rektor i Senat PUNO

Adres korespondencyjny: jubileusz@puno.edu.pl dla absolwentów i sympatyków PUNO, dla mediów: press@puno.edu.pl