Historyczna ewolucja demokracji parlamentarnej w Polsce i w Anglii – podobieństwa i różnice – wykład otwarty

Historyczna ewolucja demokracji  parlamentarnej w Polsce i w Anglii – podobieństwa i różnice – wykład otwarty

POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE (PUNO)
zaprasza na wykład otwarty
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Historyczna ewolucja demokracji
parlamentarnej w Polsce i w Anglii –
podobieństwa i różnice

Wykład wygłosi

Prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski

Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją PUNO

Czwartek, 5 marca 2020 r. o godz. 18.00, Sala Wykładowa PUNO
POSK, 240 King Street, London W6 0RF, III piętro.

Wstęp wolny

ZAPRASZAMY