TEMATYKA KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2021

TEMATYKA KONFERENCJI KWIETNIOWEJ 2021

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. Przenosząc się myślą w wiek XIX, nie da się nie zauważyć, że gdyby Norwid się nie wydarzył, hierarchia zjawisk literackich wyglądałaby inaczej. Nic więc dziwnego, że pojawienie się osobowości artystycznej i moralnej tej miary wywołało naprzód konfuzję, potem poczucie niewygodny – a dopiero później zachwyt. Dziś wiemy, że literatura polska – wcale nieuprzywilejowana i często zmarginalizowana – rozwija się dzięki podobnym darom. Takim był Adam Mickiewicz, długo nie było wiadomo, jak się z jego istnieniem pogodzić. Problematyczną, a z perspektywy niektórych nawet i niepożądaną, postacią nowoczesnej literatury polskiej był także Juliusz Słowacki – pół wieku upłynęło, nim uznano jego wielkość. Nawet na takim tle przypadek Norwida jest jednak szczególny. Wciąż odkrywamy w nim Polaka w najlepszym tego słowa sensie, a zarazem Europejczyka z krwi i kości, obywatela świata. I talent tak oryginalny, że nieporównywalny z nikim – zarówno za jego życia, jak i później. Konferencję rocznicową poświęcimy rozważaniom tego fenomenu.

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta. Zachęcamy szczególnie do rozpatrzenia następujących ujęć badawczych:

  • Norwid jako człowiek i interdyscyplinarny twórca
  • Pisarz w perspektywie międzynarodowej: ​autor ​Vade-Mecum jako myśliciel społeczno-polityczny, filozof, diagnosta;
  • Obecność twórczości Norwida w literaturze i sztuce emigracyjnej (recepcja, tłumaczenia, inspiracje);
  • Norwid w prasie zagranicznej (twórczość poety widziana oczami polskiej emigracji oraz środowiska zagranicznego);
  • Norwid w pedagogice polonijnej (obecność twórczości poety i artysty we współczesnym szkolnictwie polonijnym)


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE PROJEKTU: https://www.facebook.com/NorwidwLondynie
KANAŁ YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC-EIoH6aGYQFSNrSq12HtJQ