Założenia i Cele

Założenia projektu

  • Projekt jest przygotowany przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
    w Londynie, który skupia specjalistów – badaczy i praktyków zajmujących się edukacją polonijną na terenie Wielkiej Brytanii i nie tylko.
  • Projekt powstał w wyniku rozpoznania przez pracowników PUNO potrzeby specjalistycznego programu do pracy z pracy z dziećmi w polskich szkołach poza granicami kraju.
  • Projekt jest skierowany do organizatorów pracy oświatowej, dydaktyków oraz innych osób zainteresowanych edukacją w polskich szkołach poza granicami Polski.
  • Projekt dotyczy zastosowań praktycznych i ma charakter interdyscyplinarny. W jego realizację będzie włączona kadra naukowa PUNO oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, zajmujący się tematyką pracy z uczniem w warunkach migracyjnych
    z uczelni w Polsce.

Cele projektu

  • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli uczących w polskich szkołach poza granicami Polski. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela polonijnego.